Nauka i edukacja

Cenne narzędzie naukowe dla studentów

Druk 3D  zapewni uczniom i studentom większe możliwości edukacji, dzięki czemu Twoja uczelnia zyska renomę oraz przewagę nad innymi placówkami oświatowymi.


Drukarki 3D to wartościowe narzędzie, które pozwoli młodymi projektantom przeniesienie swoich pomysłów na rzeczywisty poziom w myśl idei „od pomysłu do realizacji”.


Zamysł projektu będzie możliwy do realizacji i  prezentacji w postaci fizycznego modelu 3D, co korzystnie wpłynie na jakość procesu edukacyjnego i zwiększy prestiż uczelni. 


Skorzystają nie tylko studenci, lecz także wykładowcy mając możliwość szybkiego tworzenia projektów w laboratorium projektowym i podczas warsztatów praktycznych.