Geomagic Wrap

Leios i Geomagic – skanowanie 3D

Programy do obróbki skanów 3D w założeniu mają wspomóc pracę i działanie skanerów 3D. Tym samym przyśpieszają procesy inżynierii odwrotnej (reverse engineering) i proces szybkiego prototypowania. Inżynieria odwrotna służy m.in. szybkiego tworzenia prototypów lub odtwarzania brakujących części mechanicznych lub technicznych bez możliwości skorzystania z dokumentacji 2D, a wykorzystanie mobilnych urządzeń pomiarowych czyli skanerów 3D do wykonywania precyzyjnych pomiarów sprzyja jej rozwojowi.

Geomagic Wrap – najlepsze oprogramowanie stworzone dla inżynierii odwrotnej

Geomagic Wrap to wszechstronne i najbardziej użyteczne  narzędzie do edycji chmury punktów i  STL siatki trójkątów. Program wyposażono w wiele zaawansowanych funkcji: m.in. precyzyjne przetwarzanie danych. Uniwersalne funkcje programu Geomagic umożliwiają użytkownikom wytwarzanie najwyższej jakości modeli 3D w możliwie krótkim czasie. Geomagic Wrap  to optymalne rozwiązanie dla potrzeb inżynierii odwrotnej, szybkiego prototypowania i analizy CAD.

Uniwersalne funkcje programu Geomagic Wrap:

  • Wsparcie dla bezdotykowych urządzeń pomiarowych
  • Zestaw najbardziej zaawansowanych narzędzi do edycji, naprawy i łączenia chmur punktów i siatek trójkątów
  • Optymalizacja do szybkiego przetwarzania danych i zdolność do efektywnej obsługi dużych, gęstych chmur punktów
  • Uproszczony układ współrzędnych w przestrzeni 3D do łatwego dopasowania danych
  • Eksport wysokiej jakości danych 3D do wszystkich głównych formatów neutralnych siatek trójkątów i powierzchni
  • Szeroka gama wtyczek sprzętowych i obsługa popularnych formatów plików, czyli: *stl, *obj, *vrml, *dxf, *ply i *3ds