Folia PVC do Solido SD300 Pro

Plastic Sheet Lamination

(warstwy folii PVC są ze sobą sklejane, a ich kształt jest wycinany za pomocą ostrza)